Celá čísla

Matematika pro 1. ročník SŠ.
Kurz obsahuje: 1× výukové video 4× ověřovací testy
Vzdělávací kurz pro žáky 1. ročníku středních škol je součástí předmětu matematika. Budeme se v něm zabývat oborem celých čísel. Nejdříve si zopakujeme, jaké různé množiny čísel známe. Naučíme se, že celá čísla značíme písmenem Z a základními operacemi s celými čísly jsou sčítání, odčítání a násobení. Dále se budeme zabývat větami o uzavřenosti, asociativnosti, komutativnosti, neutrálnosti a distributivnosti a a v praxi si ukážeme pravidla, která z nich plynou.

Náhledy z výukového kurzu „Celá čísla”

1. náhled výukového kurzu Celá čísla
2. náhled výukového kurzu Celá čísla
3. náhled výukového kurzu Celá čísla
4. náhled výukového kurzu Celá čísla
5. náhled výukového kurzu Celá čísla
6. náhled výukového kurzu Celá čísla
Cena kurzu je 28,- CZK
Kurz je po zakoupení přístupný 90 dnů.
Zadání kurzu či testu studentům k vypracování