Vzájemná poloha přímky a paraboly

Matematika pro 3. ročník SŠ.
Kurz obsahuje: 5× výukových videí 4× ověřovací testy
Vzdělávací kurz je součástí předmětu matematika pro žáky 3. ročníku středních škol. Seznámíme se v něm se vzájemnými polohami přímky a paraboly a způsoby, kterými určíme, zda je přímka sečnou, tečnou, nesečnou, nebo přímkou rovnoběžnou s osou paraboly. Pomocí soustavy lineárních rovnic, kvadratické rovnice a diskriminantu se naučíme vypočítat počet průsečíků, jejich přesnou polohu a délku tětivy. Vysvětlíme si také, jak sestavit rovnici tečny paraboly.

Náhledy z výukového kurzu „Vzájemná poloha přímky a paraboly”

1. náhled výukového kurzu Vzájemná poloha přímky a paraboly
2. náhled výukového kurzu Vzájemná poloha přímky a paraboly
3. náhled výukového kurzu Vzájemná poloha přímky a paraboly
4. náhled výukového kurzu Vzájemná poloha přímky a paraboly
5. náhled výukového kurzu Vzájemná poloha přímky a paraboly
6. náhled výukového kurzu Vzájemná poloha přímky a paraboly
Cena kurzu je 28,- CZK
Kurz je po zakoupení přístupný 90 dnů.
Zadání kurzu či testu studentům k vypracování