Kdo jsou živočichové

Prvouka pro 3. ročník ZŠ.
Kurz obsahuje: 1× výukové video 2× ověřovací testy
Vzdělávací kurz pro žáky 3. ročníku prvního stupně základní školy je součástí předmětu prvouka. Seznámíme se v něm s živočichy, kteří nás obklopují. Rozdělíme si je na ryby, plazy, savce, ptáky a hmyz, podle stavby těla na obratlovce a bezobratlé a podle druhu potravy na býložravce, masožravce a všežravce. Popíšeme si společné znaky všech živočichů i jednotlivé zástupce různých skupin, na které je dělíme.

Náhledy z výukového kurzu „Kdo jsou živočichové”

1. náhled výukového kurzu Kdo jsou živočichové
2. náhled výukového kurzu Kdo jsou živočichové
3. náhled výukového kurzu Kdo jsou živočichové
4. náhled výukového kurzu Kdo jsou živočichové
5. náhled výukového kurzu Kdo jsou živočichové
Cena kurzu je 28,- CZK
Kurz je po zakoupení přístupný 90 dnů.
Zadání kurzu či testu studentům k vypracování