Vzdělávací kurzy a testy - Fyzika

Fyzika

Vzdělávací kurzy a testy k předmětu: Fyzika

228 vzdělávacích
kurzů
524 ověřovacích
testů
115 výukových
videí

ZŠ1 1. stupeň ZŠ

Pro zvolený vyučovací předmět na 1. stupni ZŠ nemáme žádný kurz.

ZŠ2 2. stupeň ZŠ

Střední škola

EDU Rozšířené kurzy

Pro zvolený vyučovací předmět nemáme žádný rozšiřující kurz.

Fyzika pro základní a střední školy

Celkem 228 kurzů
Skrýt / Zobrazit
Fyzika / SŠ 1. ročník
1 1
Gravitační pole
28,- CZK
Fyzika / SŠ 1. ročník
1 4
Mechanika tuhého tělesa
28,- CZK
Fyzika / SŠ 2. ročník
1 3
Zákl.poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 9. ročník
1 1
Země a vesmír
28,- CZK
Fyzika / SŠ 2. ročník
1 3
Struktura a vlastnosti pevných látek
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 7. ročník
1 3
Lom světla
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 8. ročník
1 1
Práce a energie
28,- CZK
Fyzika / SŠ 1. ročník
2 4
Mechanika kapalin a plynů
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 8. ročník
1 3
Vnitřní energie, teplo
28,- CZK
Fyzika / SŠ 1. ročník
1 4
Mechanika tuhého tělesa
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 9. ročník
1 1
Země a vesmír
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 7. ročník
1 3
Účinky síly
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 8. ročník
1 1
Vnitřní energie, teplo
28,- CZK
Fyzika / SŠ 1. ročník
1 1
Úvod do fyziky
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 9. ročník
1 1
Jaderná energie
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 8. ročník
1 1
Zvukové jevy
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 7. ročník
1 3
Účinky síly
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 8. ročník
1 1
Zákony elektrického proudu v obvodech
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 7. ročník
1 1
Mechanické vlastnosti kapalin
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 7. ročník
1 3
Mechanické vlastnosti kapalin
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 7. ročník
1 1
Účinky síly
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 7. ročník
1 1
Účinky síly
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 7. ročník
1 3
Pohyb tělesa
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 9. ročník
1 1
Vedení elektrického proudu v polovodičích
28,- CZK