Vzdělávací kurzy a testy - Matematika

Matematika pro 5. ročník  ZŠ

Vzdělávací kurzy a testy k předmětu: Matematika

50 vzdělávacích
kurzů
364 ověřovacích
testů
50 výukových
videí

Matematika pro 5. ročník základní školy

Celkem 50 kurzů
Skrýt / Zobrazit
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 12
Aritmetický průměr
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 10
Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 9
Dělení desetinných čísel deseti a stem
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 12
Dělení desetinných čísel přirozeným číslem
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 15
Desetinná čísla
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 12
Desetinná čísla se třemi desetinnými místy
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 18
Jednotky času
ZDARMA
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 12
Jednotky délky
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 10
Jednotky hmotnosti
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 9
Jednotky obsahu
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 10
Jednotky obsahu – převod jednotek obsahu a další jednotky obsahu
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 3
Kladná a záporná čísla
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 video
Kružnice a kruh
21,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 9
Krychle a kvádr
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 video
Aritmetika
17,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 6
Násobení desetinných čísel deseti a stem
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 3
Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 3
Obsah obdélníku a čtverce
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 7
Obsahy složitějších obrazců
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 9
Obvody obrazců
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 12
Odčítání desetinných čísel
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 7
Osově souměrné útvary
21,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 6
Písemné dělení
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 6
Písemné dělení dvojciferným dělitelem
28,- CZK