Deformace pevného tělesa

Fyzika pro 2. ročník SŠ.
Kurz obsahuje: 1× výukové video 3× ověřovací testy
Vzdělávací kurz pro žáky 2. ročníku středních škol je součástí předmětu fyzika. Budeme se v něm věnovat deformaci pevného tělesa. Vysvětlíme si, že deformace je změna rozměru, tvarů nebo objemu tělesa. Tělesa si dále rozdělíme na pružná (elastická) a tvárná (plastická). Názorně si ukážeme, jak probíhá deformace tahem, tlakem, ohybem, smykem a kroucením. Popíšeme si, co označuje veličina normálové napětí, jaké má jednotky a vyzkoušíme si několik početních úloh. Na závěr si objasníme pojmy mez pružnosti a mez pevnosti. 
Cena kurzu je 28,- CZK
Kurz je po zakoupení přístupný 90 dnů.
Zadání kurzu či testu studentům k vypracování