Deformace pevného tělesa

Fyzika pro 2. ročník SŠ.
Kurz obsahuje: 1× výukové video 3× ověřovací testy
Vzdělávací kurz pro žáky 2. ročníku středních škol je součástí předmětu fyzika. Budeme se v něm věnovat deformaci pevného tělesa. Vysvětlíme si, že deformace je změna rozměru, tvarů nebo objemu tělesa. Tělesa si dále rozdělíme na pružná (elastická) a tvárná (plastická). Názorně si ukážeme, jak probíhá deformace tahem, tlakem, ohybem, smykem a kroucením. Popíšeme si, co označuje veličina normálové napětí, jaké má jednotky a vyzkoušíme si několik početních úloh. Na závěr si objasníme pojmy mez pružnosti a mez pevnosti. 

Náhledy z výukového kurzu „Deformace pevného tělesa ”

1. náhled výukového kurzu Deformace pevného tělesa
2. náhled výukového kurzu Deformace pevného tělesa
3. náhled výukového kurzu Deformace pevného tělesa
4. náhled výukového kurzu Deformace pevného tělesa
5. náhled výukového kurzu Deformace pevného tělesa
6. náhled výukového kurzu Deformace pevného tělesa
Cena kurzu je 28,- CZK
Kurz je po zakoupení přístupný 90 dnů.
Zadání kurzu či testu studentům k vypracování