Online výuka pro 8. ročník základní školy

Celkem 227 kurzů
Skrýt / Zobrazit
Anglický jazyk / ZŠ2 8. ročník
1 5
Grammar
28,- CZK
Anglický jazyk / ZŠ2 8. ročník
1 5
Vocabulary
28,- CZK
Matematika / ZŠ2 8. ročník
1 3
Základy statistiky
28,- CZK
Chemie / ZŠ2 8. ročník
1 3
Chemické výpočty
28,- CZK
Chemie / ZŠ2 8. ročník
1 3
Redoxní reakce
28,- CZK
Dějepis / ZŠ2 8. ročník
1 1
Osvícenství a příchod průmyslové revoluce
28,- CZK
Anglický jazyk / ZŠ2 8. ročník
1 4
Grammar
28,- CZK
Dějepis / ZŠ2 8. ročník
1 1
Osvícenství a příchod průmyslové revoluce
28,- CZK
Dějepis / ZŠ2 8. ročník
2 4
Osvícenství a příchod průmyslové revoluce
28,- CZK
Matematika / ZŠ2 8. ročník
1 3
Výrazy
ZDARMA
Biologie / ZŠ2 8. ročník
1 3
Výchova ke zdraví
28,- CZK
Biologie / ZŠ2 8. ročník
1 3
Regulace lidského těla
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ2 8. ročník
1 1
Slohové útvary
28,- CZK
Matematika / ZŠ2 8. ročník
1 3
Mnohočlen
28,- CZK
Matematika / ZŠ2 8. ročník
1 4
Kružnice a kruh
28,- CZK
Matematika / ZŠ2 8. ročník
1 1
Kružnice a kruh
21,- CZK
Zeměpis / ZŠ2 8. ročník
1 2
Společenské a hospodářské prostředí
28,- CZK
Matematika / ZŠ2 8. ročník
1 5
Druhá mocnina a odmocnina
28,- CZK
Matematika / ZŠ2 8. ročník
1 3
Druhá mocnina a odmocnina
28,- CZK
Biologie / ZŠ2 8. ročník
1 3
Regulace lidského těla
28,- CZK
Biologie / ZŠ2 8. ročník
1 4
Orgány a orgánové soustavy
28,- CZK
Matematika / ZŠ2 8. ročník
1 3
Rovnice
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 8. ročník
1 1
Zákony elektrického proudu v obvodech
28,- CZK
Chemie / ZŠ2 8. ročník
1 3
Redoxní reakce
28,- CZK