Online výuka pro 1. ročník základní školy

Celkem 32 kurzů
Skrýt / Zobrazit
Matematika / ZŠ1 1. ročník
1 video
Číselný obor do 10
ZDARMA
Matematika / ZŠ1 1. ročník
1 video
Číselný obor do 5
ZDARMA
Prvouka / ZŠ1 1. ročník
1 2
Člověk a jeho zdraví
ZDARMA
Český jazyk / ZŠ1 1. ročník
1 video
Období praktické přípravy na čtení a psaní
ZDARMA
Prvouka / ZŠ1 1. ročník
1 2
Rozmanitost přírody
ZDARMA
Prvouka / ZŠ1 1. ročník
1 2
Lidé kolem nás
ZDARMA
Matematika / ZŠ1 1. ročník
1 video
Číselný obor do 20
ZDARMA
Matematika / ZŠ1 1. ročník
1 1
Číselný obor do 10
ZDARMA
Matematika / ZŠ1 1. ročník
1 1
Číselný obor do 20
ZDARMA
Matematika / ZŠ1 1. ročník
1 1
Číselný obor do 20
ZDARMA
Matematika / ZŠ1 1. ročník
1 1
Číselný obor do 10
ZDARMA
Prvouka / ZŠ1 1. ročník
1 2
Člověk a jeho zdraví
ZDARMA
Prvouka / ZŠ1 1. ročník
1 2
Člověk a jeho zdraví
ZDARMA
Český jazyk / ZŠ1 1. ročník
1 video
Období praktické přípravy na čtení a psaní
ZDARMA
Prvouka / ZŠ1 1. ročník
1 2
Rozmanitost přírody
ZDARMA
Matematika / ZŠ1 1. ročník
1 video
Číselný obor do 5
ZDARMA
Prvouka / ZŠ1 1. ročník
1 2
Rozmanitost přírody
ZDARMA
Matematika / ZŠ1 1. ročník
1 1
Číselný obor do 20
ZDARMA
Prvouka / ZŠ1 1. ročník
1 2
Lidé a čas
ZDARMA
Prvouka / ZŠ1 1. ročník
1 2
Lidé kolem nás
ZDARMA
Matematika / ZŠ1 1. ročník
1 1
Číselný obor do 20
ZDARMA
Matematika / ZŠ1 1. ročník
1 1
Číselný obor do 20
ZDARMA
Matematika / ZŠ1 1. ročník
1 1
Číselný obor do 10
ZDARMA
Prvouka / ZŠ1 1. ročník
1 2
Lidé kolem nás
ZDARMA