Online výuka pro 4. ročník základní školy

Celkem 203 kurzů
Skrýt / Zobrazit
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
1 video
Komunikační a slohová výchova
17,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
1 4
Časování sloves
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 4. ročník
1 2
Místo, kde žijeme
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 4. ročník
1 2
Lidé a čas
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 4. ročník
1 2
Lidé a čas
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 4. ročník
1 12
Čísla do 10 000
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 4. ročník
1 10
Čísla větší než 10 000
28,- CZK
Přírodověda / ZŠ1 4. ročník
1 2
Člověk a jeho zdraví
28,- CZK
Přírodověda / ZŠ1 4. ročník
1 2
Člověk a jeho zdraví
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 4. ročník
1 2
Místo, kde žijeme
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 4. ročník
1 2
Místo, kde žijeme
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 4. ročník
1 1
Místo, kde žijeme
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
2 1
Diktáty - doplňování -ě-, -je-
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
2 1
Diktáty - koncovky podstatných jmen rodu mužského, slovní spojení
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
2 1
Diktáty - koncovky podstatných jmen rodu středního, slovní spojení
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
2 1
Diktáty - koncovky podstatných jmen rodu ženského, slovní spojení
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
2 1
Diktáty - koncovky podstatných jmen, věty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
2 1
Diktáty - koncovky podstatných jmen, věty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
2 1
Diktáty - koncovky podstatných jmen, věty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
2 1
Diktáty - koncovky podstatných jmen, věty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
2 1
Diktáty - koncovky podstatných jmen, věty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
2 1
Diktáty - předpony roz-, bez-
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
2 1
Diktáty - shoda podmětu s přísudkem, slovní spojení
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
2 1
Diktáty - shoda podmětu s přísudkem, slovní spojení
11,- CZK