Online výuka pro 5. ročník základní školy

Celkem 288 kurzů
Skrýt / Zobrazit
Vlastivěda / ZŠ1 5. ročník
1 2
1. světová válka
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 12
Aritmetický průměr
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 5. ročník
1 2
Místo, kde žijeme
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 5. ročník
1 2
Místo, kde žijeme
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 5. ročník
1 2
Obrazy z novějších českých dějin
28,- CZK
Přírodověda / ZŠ1 5. ročník
1 2
Země a vesmír
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 5. ročník
1 6
Částice
28,- CZK
Přírodověda / ZŠ1 5. ročník
2 1
Lidé kolem nás
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 5. ročník
1 8
Citoslovce
28,- CZK
Přírodověda / ZŠ1 5. ročník
1 2
Lidé kolem nás
28,- CZK
Přírodověda / ZŠ1 5. ročník
1 2
Lidé kolem nás
28,- CZK
Přírodověda / ZŠ1 5. ročník
1 2
Člověk a jeho zdraví
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 10
Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 9
Dělení desetinných čísel deseti a stem
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 12
Dělení desetinných čísel přirozeným číslem
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 5. ročník
1 2
Československo 1918 – 1939
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 15
Desetinná čísla
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 12
Desetinná čísla se třemi desetinnými místy
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 5. ročník
2 1
Diktáty - číslovky
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 5. ročník
2 1
Diktáty - koncovky podstatných jmen - souhrnná cvičení
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 5. ročník
2 1
Diktáty - koncovky podstatných jmen rodu mužského
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 5. ročník
2 1
Diktáty - koncovky podstatných jmen rodu mužského
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 5. ročník
2 1
Diktáty - koncovky podstatných jmen rodu středního
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 5. ročník
2 1
Diktáty - koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského
11,- CZK