Online výuka pro 3. ročník základní školy

Celkem 190 kurzů
Skrýt / Zobrazit
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
3 18
Vyjmenovaná slova po Z a souhrnná cvičení
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
1 video
Komunikační a slohová výchova
17,- CZK
Prvouka / ZŠ1 3. ročník
1 2
Živočichové
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 3. ročník
1 7
Geometrie
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
1 16
Částice
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
1 24
Číslovky
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
1 15
Citoslovce
28,- CZK
Prvouka / ZŠ1 3. ročník
1 2
Neživá příroda
28,- CZK
Prvouka / ZŠ1 3. ročník
1 2
Rostliny a houby
28,- CZK
Prvouka / ZŠ1 3. ročník
1 2
Lidé kolem nás
28,- CZK
Prvouka / ZŠ1 3. ročník
1 2
Neživá příroda
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 3. ročník
1 3
Aritmetika
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 3. ročník
1 5
Aritmetika
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 3. ročník
1 6
Aritmetika
28,- CZK
Prvouka / ZŠ1 3. ročník
1 2
Živočichové
28,- CZK
Prvouka / ZŠ1 3. ročník
1 2
Živočichové
28,- CZK
Prvouka / ZŠ1 3. ročník
1 2
Živočichové
28,- CZK
Prvouka / ZŠ1 3. ročník
1 2
Rostliny a houby
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
2 1
Diktáty - párové souhlásky
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
2 1
Diktáty - párové souhlásky
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
2 1
Diktáty - párové souhlásky
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
2 1
Diktáty - párové souhlásky
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
2 1
Diktáty - párové souhlásky
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
2 1
Diktáty - párové souhlásky
11,- CZK