Online výuka pro 7. ročník základní školy

Celkem 288 kurzů
Skrýt / Zobrazit
Biologie / ZŠ2 7. ročník
1 1
Zoogeografie a ekologie živočichů
28,- CZK
Biologie / ZŠ2 7. ročník
1 1
Vývoj, vývin a systém bezobratlých živočichů, významní zástupci skupin
28,- CZK
Matematika / ZŠ2 7. ročník
1 3
Trojúhelníky a čtyřúhelníky
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 7. ročník
1 1
Účinky síly
28,- CZK
Matematika / ZŠ2 7. ročník
1 5
Celá čísla
28,- CZK
Chemie / ZŠ2 7. ročník
1 3
Částicové složení látek a chemické prvky
28,- CZK
Matematika / ZŠ2 7. ročník
1 3
Zlomky
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ2 7. ročník
2 1
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ2 7. ročník
2 1
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ2 7. ročník
2 1
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ2 7. ročník
2 1
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ2 7. ročník
2 1
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ2 7. ročník
2 1
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ2 7. ročník
1 4
Tvarosloví
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ2 7. ročník
1 5
Tvarosloví
28,- CZK
Chemie / ZŠ2 7. ročník
1 3
Chemické reakce
28,- CZK
Anglický jazyk / ZŠ2 7. ročník
1 4
Vocabulary
28,- CZK
Dějepis / ZŠ2 7. ročník
1 1
Vrcholný středověk (gotika)
28,- CZK
Matematika / ZŠ2 7. ročník
1 3
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
28,- CZK
Matematika / ZŠ2 7. ročník
1 3
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
28,- CZK
Fyzika / ZŠ2 7. ročník
1 3
Síla a její měření
28,- CZK
Chemie / ZŠ2 7. ročník
1 3
Chemické reakce
28,- CZK
Chemie / ZŠ2 7. ročník
2 5
Směsi
28,- CZK
Biologie / ZŠ2 7. ročník
1 2
Vývoj, vývin a systém bezobratlých živočichů, významní zástupci skupin
28,- CZK