Online výuka pro základní a střední školy

Celkem 948 kurzů
Skrýt / Zobrazit
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
3 6
Vyjmenovaná slova po Z a souhrnná cvičení
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 5. ročník
1 1
1. světová válka
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
1 video
Komunikační a slohová výchova
17,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
1 video
Komunikační a slohová výchova
17,- CZK
Matematika / ZŠ1 5. ročník
1 3
Aritmetický průměr
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 5. ročník
1 1
Místo, kde žijeme
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 5. ročník
1 1
Místo, kde žijeme
28,- CZK
Prvouka / ZŠ1 3. ročník
1 1
Živočichové
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 3. ročník
1 video
Geometrie
17,- CZK
Matematika / ZŠ1 2. ročník
1 video
Geometrie
17,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 5. ročník
1 1
Obrazy z novějších českých dějin
28,- CZK
Přírodověda / ZŠ1 5. ročník
1 1
Země a vesmír
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 4. ročník
1 video
Časování sloves
17,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
1 2
Částice
21,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 5. ročník
1 4
Částice
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 4. ročník
1 1
Místo, kde žijeme
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 4. ročník
1 1
Lidé a čas
28,- CZK
Vlastivěda / ZŠ1 4. ročník
1 1
Lidé a čas
28,- CZK
Přírodověda / ZŠ1 5. ročník
2 1
Lidé kolem nás
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 1. ročník
1 video
Číselný obor do 5
ZDARMA
Matematika / ZŠ1 4. ročník
1 5
Čísla do 10 000
28,- CZK
Matematika / ZŠ1 2. ročník
1 video
Číselný obor do 100
17,- CZK
Matematika / ZŠ1 4. ročník
1 5
Čísla větší než 10 000
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 3. ročník
1 2
Číslovky
21,- CZK