Český jazyk - ZŠ1 2. ročník

Celkem 42 kurzů
Skrýt / Zobrazit
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 video
Čtení a literární výchova
17,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 video
Komunikační a slohová výchova - Vypravování
17,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 video
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 video
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 video
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 video
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 video
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 video
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 video
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 video
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 video
Diktáty
11,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 20
Doplň a nebo á
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 18
Doplň e nebo é
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 18
Doplň i nebo í
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 18
Doplň o nebo ó
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 18
Doplň y nebo ý
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 12
Druhy vět, význam slov
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 4
Slabika, hláska, písmeno
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 18
Párové souhlásky - smíšená cvičení
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 9
Párové souhlásky b-p
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 9
Párové souhlásky d-t
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 9
Párové souhlásky ď-ť
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 9
Párové souhlásky h-ch
28,- CZK
Český jazyk / ZŠ1 2. ročník
1 9
Párové souhlásky v-f
28,- CZK